logo


Wie ben ik


Hallo, mijn naam is Antoinette van Elswijk - Olsthoorn [1964]. Ik ben getrouwd met Kees, moeder van drie kinderen en werkzaam in de tuinbouw en in mijn eigen Reikipraktijk.
Mijn kennismaking met Reiki.
In april 2004 las ik een artikel in de Telegraaf over een boer, Jan Wiebe Veenbaas, die Reiki toepaste bij zijn dimaeren.
Zijn dieren knapten na allerlei lichamelijke klachten zienderogen op. Het artikel raakte mij en maakte mij tevens nieuwsgierig.

Er ging een wereld voor mij open.
In juni 2004 volgde ik de 1e graads cursus Reiki. Hierdoor kreeg ik het vermogen terug om mezelf of andere mensen te behandelen met Reiki.Er ging een wereld voor mij open.Door mezelf dagelijks te behandelen met Reiki kwam er rust in mij en ging ik mij steeds meer ontwikkelen. Na steeds meer positieve ontdekkingen was mijn wens om verder te gaan met de tweede graad.
In november 2004 deed ik de tweede graad van Reiki. Hiermee kreeg ik nog meer mogelijkheden om Reiki
voor mezelf maar ook voor andere mensen in te zetten. Reiki heeft mij meer inzicht gegeven.Door de dagelijkse zelfbehandelingen,ging ik mijn ervaringen breder en helder "zien" en liefdevol helen. Ik kreeg door Reiki zelfvertrouwen, ik mag er zijn.

Mijn droomwens...
In februari 2007 ben ik op pad gegaan met mijn droomwens om zelf Reikimaster te worden. Onder begeleiding
van Lia Koek en later Jan van ’t Veen. Traditioneel opgeleide Reikimasters volgens Usui Shiki Ryoho. Het gaf mij
onderweg mooie, maar soms ook confronterende ontdekkingen . De gehele periode is een enorme verrijking
geweest voor mijzelf.Samen met jan heb ik mijn masterschap afgerond. Sinds september 2011 ben ik Reikmaster
in Usui Shiki Ryoho.
Wanneer je de wens hebt om zelf Reiki te leren, ga je uit van jouw gevoel bij de keuze van je Reikimaster. Door
goed om je heen te kijken hoe de Reikimaster is opgeleid, kun je zien of hij/ zij volgens de traditie les geeft.
Mijn lijn van afstamming ziet er als volgt uit:
Mikao Usui, Chjiro Hayasi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto, Ton Driessen, Jan van 't Veen, Antoinette van Elswijk- Olsthoorn.

Ik ben lid van TRA.
Leden van de TRA , houden zich aan de richtlijnen zoals aangegeven door "office of the grandmaster". Bestaande uit
Phyllis Lei Furumoto en Paul Mitchell.[Na het overlijden van Phyllis Lei Furumoto, maart 2019. Is de grandmaster Johannes Reindl.] De vereniging heb als hoofddoel Reiki op een zo zuiver mogelijke manier over te dragen.
De "The Reiki Alliance"[ kortweg TRA] is een internationale vereniging van Reikimasters. Deze vereniging is in 1983 mee opgericht door
Phyllis Lei Furumoto, de kleindochter van mevrouw Takata en de huidige grandmaster.

Als lid van TRA  onderteken je een ethiekcode, waarmee je leven en werk als Reikimaster in Usui Shiki Ryoho in overeenstemming
dient te zijn. Deze vereniging heeft een klachtencommissie.

Super blij en gelukkig ben ik, om het mooie geschenk van Reiki door te mogen geven.

Graag hoop ik jouw te ontmoeten.

Warme en liefdevolle groetjes Antoinette van Elswijk- Olsthoorn.

Zie Links voor meer informatie.